Veel gestelde vragen


Aansluiten op CV

Een zonnecollector met boiler wordt aangesloten op uw CV-ketel. De infraroodstraling van de zon wordt door de zonnecollector omgezet in warmte, die wordt opgeslagen in een boiler. Het warme water wordt naar uw CV geleid vervolgens eerst dit water gebruikt voordat koud water wordt opgewarmd. Deze toepassing is met name geschikt voor warm tapwater (wassen), uw vaatwasser, vloer- en wandverwarming en in combinatie met een 'hotfill' voor uw wasmachine.

Aansluiten op stroomnet

Photovoltaische zonnepanelen (de 'gewone' zonnepanelen) wekken elektriciteit op die in uw stroomnet geleid. Hiertoe wordt de zonnestroom met een 'omvormer' eerst van gelijkstroom omgezet naar wisselstroom. In verband met de veiligheid dienen dit soort werkzaamheden altijd door een vakman te worden uitgevoerd. Uw zonnestroom wordt normaal gesproken aangesloten op uw meterkast, waarna u kunt 'salderen', d.w.z. uw overproductie met uw energieleverancier kunt verrekenen. Als u nog over een meter met een draaischijf beschikt, ziet u bij overproductie deze terugdraaien.

Bevestigen aan het dak

Zonnepanelen en zonnecollectoren worden met speciale roestvrije klemmen aan uw schuine dak bevestigd, zodat deze er niet af kunnen waaien en uw dak waterdicht blijft. Soms kunnen de panelen ook verzonken tussen uw dakpannen worden gelegd. Op een plat dak worden de panelen op een roestvrije stellage geplaatst die op kunststof matten staat ter bescherming van uw dak. De stellage wordt verzwaard om wegwaaien van panelen bij storm te voorkomen.

Breukschade

Soms kan er door storm of vallende takken breukschade aan uw paneel ontstaan. Hiertegen en tegen alle ander onheil kunt u zich eenvoudig verzekeren.

Doorbreken muren

Voor het van uw dak naar binnen geleiden van de stroom of warmte hoeft slechts een kleiner gat geboord te worden. Omdat bij een zonnecollector ook een zonneboiler geplaatst wordt die op uw CV wordt aangesloten, kan het zijn dat er wat extra boor- en breekwerk nodig is.

Fiscale voordelen

Fiscale voordelen zijn er vooral voor arbeidsorganisaties / zelfstandigen. Relevante regelingen zijn met name kleinschaligheidsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA / VAMIL).

Garantie

Er wordt tot 12 jaar productgarantie gegeven op zonnepanelen en andere materialen. De precieze garanties worden duidelijk in onze offertes vermeld.

Gelijkstroom / wisselstroom

Het stroomnet maakt gebruik van wisselstroom, terwijl zonnepanelen gelijkstroom afleveren. Deze stroom moet worden 'omgevormd' door een omvormer.

Hagelschade

Hoewel het glas van zonnepanelen zeer sterk is, kan hagelschade optreden. Hiervoor kunt u zich eenvoudig bijverzekeren.

Kilojoule

De eenheid van energie waarmee het vermogen tot verwarmen door bijvoorbeeld een zonnecollector wordt aangegeven.

Melden bij energieleverancier

Indien u zonnepanelen plaatst en wilt salderen, dient u dit te melden bij uw energieleverancier.

Omvormer

Een apparaat dat de gelijkstroom van zonnepanelen omvormt tot wisselstroom (netstroom).

Plat dak

Dankzij een roestvrije stellage kunnen op een plat dak panelen worden geplaatst. De stellage wordt verzwaard zodat storm hier geen vat op heeft. Voor de zekerheid kan een aparte schadeverzekering worden afgesloten.

Productie

Productie van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in WP (Watt Piek). Hoe hoger hoe meer opbrengst. Afhankelijk van de hoeveelheid zon, stand t.o.v. de zon en de hellingshoek wordt een bepaalde hoeveelheid Kilowatt per uur (KwH) geproduceerd. De productie van een stroompaneel loopt in de loop van 20 jaar geleidelijk terug tot zo'n 80%, waarna deze stabiliseert. De opbrengst van zonnecollectoren wordt uitgedrukt in GigaJoules.

PV panelen

PhotoVoltaische panelen - panelen die zonne-energie omzetten in gelijkstroom.

Salderen

Voor een normaal huishouden voert dat niet meer stroom verbruikt dan 5.000kwh (c.q. een installatie heeft van maximaal 3 x 80 ampère) geldt de volgende salderingsregeling. Voor de stroom die u produceert en niet ter plekke verbruikt (en u dus in feite toevoegt aan het Nederlandse elektriciteitsnet), ontvangt u van uw energieleverancier dezelfde prijs als u moet betalen voor de stroom die u afneemt van die leverancier. Op uw stroomteller in de meterkast kunt u aflezen hoeveel u heeft verbruikt en hoeveel u heeft teruggeleverd aan uw energieleverancier. Het bedrag dat de door u geleverde stroom waard is wordt afgetrokken van de rekening voor uw stroominkoop. Als u nog een oude meter heeft, kunt u niet zien hoeveel u heeft teruggeleverd, maar ziet u deze langzamer draaien, stilstaan of soms letterlijk terugdraaien. Om te kunnen salderen moet u dit bij uw energieleverancier gemeld hebben.

Schaduw op het dak

Zonnecollectoren zijn minder gevoelig voor schaduw dan PV-zonnepanelen, omdat ze ook diffuus (UV-)licht omzetten in warmte. PV-panelen zijn gevoelig voor schaduw, omdat dan de stroomkring wordt onderbroken zodat geen stroom wordt geproduceerd.

Stand van het dak t.o.v. de zon

Zonnecollectoren en zonnepanelen leveren het meeste rendement als ze recht op het zuiden zijn geplaats. Als ze helemaal naar het oosten of westen zijn gericht, valt het rendementsverlies nog altijd mee (zo'n 18%). In de praktijk betekent dit dat de terugverdientijd iets meer dan 1 jaar verlengd wordt. Als de stand verder naar het noorden ligt, betekent dit dat de panelen teveel in de schaduw van zichzelf komen te liggen, zodat het rendement snel te laag wordt om binnen een afzienbare tijd de investering terug te verdienen.

Subsidie

Voor particulieren zijn diverse duurzaamheidsubsidies verkrijgbaar. Een goede wegwijzer is te vinden op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Terugverdientijd

De tijd waarin u uw investering terugverdient. Voor zonnepanelen dient tenminste rekening gehouden te worden met rentederving (uw geld staat niet op de bank), de stijging van de energieprijs, een realistische inschatting van het aantal Kwh of GigaJoule dat u per jaar produceert, de stand van het dak t.o.v. de zon, en de mate van instraling van de zon.

Verminderde productie

U heeft een verminderde productie als de zonnepanelen of zonnecollectoren minder goed t.o.v. de zon staan, ze te vuil zijn, beschadigd zijn, enzovoort. Ook neemt de productie van PV-zonnepanelen gelijdelijk in de loop van zo'n 20 jaar af tot zo'n 80%, waarna deze stabiliseert.

Verminderd rendament

U heeft een verminderd rendement als u een verminderde productie heeft, of als de rentepercentages van de bank een stuk hoger worden dan ze bij aanschaf van de panelen waren.

Wattpiek (kwh)

De eenheid waarmee de productiecapaciteit van PV-zonnepanelen wordt aangeduid. Dit is iets anders dan de geproduceerde hoeveelheid kilowatt per uur (KwH) - de stroom die u daadwerkelijk produceert en die afhankelijk is van stand t.o.v. de zon, aantal uren zon in een jaar, etc. Wel is het zo dat hoe hoger de WP (Watt Piek) is, hoe hoger ook de geproduceerde hoeveelheid KwH zal zijn omdat het zonnepaneel beter functioneert.

Wegwaaien panelen

Zonnepanelen zijn resistent tegen wegwaaien in elke normale storm. Mochten er windvlagen ontstaan die groter zijn dan windkracht 11 dan ontstaat een kans op wegwaaien. Hiertegen kunt u zich echter eenvoudig verzekeren.

Verzekering

Er zijn speciale verzekeringen voor zonnepanelen en alle mogelijke onheil die hiermee samenhangt. Deze zijn relatief goedkoop en verzekeren niet alleen directe schade, maar ook gevolgschade zoals het niet-produceren van stroom.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een integraal onderdeel van een zonnewarmte-systeem. In de zonneboiler wordt de zonnewarmte die een zonnecollector heeft geoogst opgeslagen en doorgegeven aan de CV-ketel, die eerst die warmte gebruikt alvorens met gas water te gaan opwarmen.

Zonnecollectoren

Een zonnecollector is een integraal onderdeel van een zonnewarmte-systeem. De zonnecollector zet UV-licht van de zon om in warmte, die vervolgens naar de zonneboiler wordt geleid en daar wordt opgeslagen tot het moment dat de CV-ketel om dit warme water vraagt.

Zonnepanelen

Met het woord 'zonnepanelen' worden PV-panelen bedoeld: photo-voltaische panelen. PV-panelen zetten zonlicht om in gelijkstroom elektriciteit. Deze stroom wordt via een omvormer geschikt gemaakt voor het elektriciteitsnet (wisselstroom).