Storing melden

Direct melden: 024 397 14 27

Als het even kan wachten, kan u onderstaand formulier invullen. Wij nemen de volgende werkdag contact met u op.

* verplichte velden

Storingen
Storingen
Offerte

Contact

Reestraat 10
6562 LK Groesbeek-De Horst
T 024 397 14 27
info@kerkhoff-groesbeek.nl

Direct melden: 024 397 14 27

 

* verplichte velden

NieuwsSupertijd voor zonnepanelen: 'Nu doorpakken'

Datum: 07-03-2018

De recordzon in februari leverde een superopbrengst op aan zonnestroom. Een mooi feit, vindt hoogleraar zonne-energie Wim Sinke, maar ook slechts een statistisch feit, ons door de natuur gegeven. ,,We moeten nu écht verder, alle seinen staan op groen.''

Nog nooit scheen in februari de zon zo veel als dit jaar. Met uitzondering van Maastricht werd op alle weerstations, waar al meer dan 100 jaar wordt gemeten, een nieuw zonrecord geboekt. Het bleek kassa voor wie zonnepanelen op het dak heeft liggen.

Uit de cijfers die Energieopwek.nl (een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, TenneT, Gasunie en Netbeheer Nederland) over februari presenteerde blijkt dat er die maand twee keer zoveel zonnestroom werd geproduceerd dan in diezelfde maand een jaar eerder. Op 25 februari werd volgens Energieopwek zelfs drie procent van de Nederlandse stroomvraag door stroom uit zonnepanelen gedekt. Ook de cijfers van energie-adviesbureau Siderea tonen de stijging zien. 

Maar waar staan we nu als Nederland als het gaat om het opwekken van zonnestroom? We vroegen het aan Wim Sinke (62), als hoogleraar Photovoltaic Eenergy Cconversion verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker ECN Solar Energy in Petten. aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Een recordopbrengst in februari. Reden voor een feestje?

,Dat gaat me te ver. Die cijfers verdienen een uitleg", zegt Sinke. ,,Die opbrengst is het gevolg van de grote hoeveelheid licht in combinatie met de lage temperatuur in die maand. Dat natuurlijke gegeven zorgde er - samen met het feit dat we nu gewoonweg meer zonnepanelen hebben in Nederland - voor dat we in februari tot die recordopbrengst zijn gekomen. Het is hartstikke mooi, en als dat het aanwezige enthousiasme over zonne-energie vergroot moeten we dat vasthouden, maar het is vooral een statistisch gegeven. We hebben het pas over zo'n 2,5% van de jaarlijkse stroomvraag die we nu met zonnepanelen invullen. We moeten het record daarom in breder perspectief zien. Daar ben ik overigens heel optimistisch over."

Welk perspectief?

,,We hebben in Nederland een trage start gemaakt met het opwekken van zonnestroom. Op het gebied van onderzoek en technologie zijn we van begin af aan koploper geweest, maar als het gaat om de toepassing in eigen land lieten we het aanvankelijk afweten ten opzichte van landen als bijvoorbeeld Duitsland. Na een inhaalslag horen we nu echter bij de landen die de grootste groei in het opwekken van zonnestroom laten zien. Daarbij is het politieke klimaat momenteel gunstig. In de discussies over duurzame energie worden zon en wind in één adem genoemd als belangrijke pijlers. Zonne-energie heeft zich de laatste tijd nationaal en internationaal bewezen als belangrijke energiebron, maar we willen meer. We moeten ervoor zorgen dat we die groei blijven vasthouden: we moeten onze opwekcapaciteit vergroten en de mogelijkheden van nieuwe toepassingen verder onderzoeken en gebruiken."

Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen?

,,De grootste uitdaging zit hem erin om te groeien, en het liefst snel, en daarbij ook het huidige enthousiasme over zonne-energie bij particulieren, bedrijven en overheden te behouden. Als zonne-energiesector hebben wij ambities die verder rijken dan het beleid van de overheid. We willen op langere termijn zo’n vijftig keer meer dan wat we nu opwekken aan zonnestroom. Dat betekent dat je niet alleen moet denken aan het plaatsen van zonnepanelen op daken maar ook langs, in en boven wegen en spoorlijnen, op water en op zorgvuldige gekozen andere plaatsen. We moeten die capaciteit uitbreiden. Wat we nu bouwen is vooral een fundament voor de echt grootschalige toepassing die nodig zijn om groot effect te hebben."

Hoe pak je dat aan?

,,Door in gesprek te gaan en te blijven. De ingrijpende exercitie van verduurzaming moeten we verder vorm geven in nauw overleg met burgers, gemeenten, provincies, natuur- en landbouworganisaties en andere belanghebbenden. Grootschalige toepassing is ingrijpend en zal onze leefomgeving veranderen. Dat is in het verleden vaker gebeurd en hoeft zeker niet negatief te zijn, maar vanzelfsprekend is dat niet. Op lange termijn is het cruciaal draagvlak te houden. In dat kader zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen zoals zonnecellen in bouwmaterialen. Doel is om zonnestroom een onderdeel van het bouwproces en van het gebouw te maken in plaats van het eraan toe te voegen. Daarnaast werken we aan zonnepanelen met een heel ander uiterlijk en, heel belangrijk, aan steeds hogere rendementen van de panelen."

Dus?

Alles wat we nu doen is het creëren van een basis, een kleine maar solide basis, zodat we straks echt grote stappen kunnen zetten. De snelle groei van de toepassing van zonnepanelen is reden voor een klein feestje, maar we moeten nu echt door: alle seinen staan op groen.''

Bron: AD

Terug naar actueel

Zo beoordelen onze klanten ons op Klantenvertellen.nl

Beoordeel ons

Wij werken met...